محیط مناسب برای کودک اتیسم

رفتارهای اختلالی در کودکان درخودمانده و روش‌های مقابله با آن‌ها

این نوع رفتارها شاید یکی از مشکل‌ترین موانع بر سر راه درمان کودکان درخودمانده باشد. ممکن است تغییر آن‌ها بسیار مشکل باشد و همینطور باعث بروز استرس وسردرگمی فراوان برای هر کسی شوند. شاید بزرگ‌ترین مانع، اکراه افراد در رابطه با اظهار و بیان این رفتارها باشد و هیچوقت این رفتارها به عنوان هدفی برای تغییر قرار نگیرند.

نوشته : editor2 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام