نوشته‌های مرتبط با: اختلال رفتار در کودکان اتیسم

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «اختلال رفتار در کودکان اتیسم» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

رفتارهای اختلالی در کودکان اتیسم یا در خود مانده و روش‌های مقابله با آن‌ها

رفتارهای اختلالی  شاید یکی از مشکل‌ترین موانع بر سر راه درمان کودکان اتیسم یا در خود مانده باشد. ممکن است تغییر آن‌ها بسیار مشکل باشد و همینطور باعث بروز استرس وسردرگمی فراوان برای هر کسی شوند. شاید بزرگ‌ترین مانع، اکراه افراد در رابطه با اظهار و بیان این رفتارها باشد و هیچوقت این رفتارها به عنوان هدفی برای تغییر قرار نگیرند.

رفتارهای اختلالی در کودکان درخودمانده و روش‌های مقابله با آن‌ها

عضویت در کانال تلگرام