کودکان و مدرسه

به آینده فرزندانمان امیدوار باشیم؟

کثرت موضوعات کتاب‌های درسی، فرصت نوآوری به دانش آموزان نمی‌دهد. شاید مصداق تغییر در نظام آموزش ضرب المثل هر دم از این باغ بری می‌رسد، باشد. ظاهر خبر یک جمله است: دوره ابتدایی ۶ ساله می‌شود. اما این جمله به ظاهر ساده دنباله‌های زیادی دارد و تاثیرات بسیار در آینده خواهد داشت. در کشور ما وزارت آموزش و پرورش مسوولیت آموزش رایگان همه افراد را در مقاطع مختلف تحصیلی به عهده دارد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام