نوشته‌های مرتبط با: کودکان و شوخ طبعی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و شوخ طبعی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

خندیدن کودک را سرکوب نکنیم

کارشناسان پرورش مهارت شوخ طبعی را از اصول تربیتی مهم در خانواده می‌دانند «شیطنت های کودک خردسالم و به قول آشنایان و دوستان شیرین کاری هایش، همیشه مرا رنج می دهد. گاهی اوقات لنگه کفش را به جای گوشی تلفن برداشته و با دوست خیالی اش صحبت می کند، در برخی مواقع عصای پدربزرگش را برداشته و با خنده های بی پایانش، شروع به گفتن لطیفه های تکراری و بی مفهوم می کند. برخلاف عقیده همسرم که او را کودکی باهوش و شیرین می داند و حمایتش می کند، من نگران هستم».

خندیدن کودک را سرکوب نکنیم

عضویت در کانال تلگرام