فاطمه قاسم زاده

 فاطمه قاسم زاده

فاطمه قاسم زاده دارای دکترای روان شناسی ومدرس، پژوهشگر، مشاور و برنامه ریز امور آموزشی و روان شناسی کودکان ونوجوانان است.

او ریاست  کار گروه  پیش دبستانی انجمن پژوهشی پویا را نیز به عهده دارد  و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و مشاور موسسه ی مادران امروزاست. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام