پریرخ دادستان

پریرخ دادستان

پریرخ دادستان فروردین ۱۳۱۲ در تهران متولد شد. او در حالیکه ۱۶ سال بیش نداشت در دومین آزمون اعزام به خارج از کشور در دوران پهلوی شرکت کرد و به عنوان تنها زن در آن پذیرفته و یک سال بعد عازم ژنو پایتخت سوئیس شد. درخشش پریرخ جوان در طول تحصیل قبل از دکترا در دانشگاه ژنو با عث شد ژان پیاژه غول روانشناسی شناختی و تحولی راهنمایی پژوهش و پایان نامه دکترای او را بپذیرد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام