محمد‌ بهمن‌بیگی

محمد‌ بهمن‌ بیگی

محمد‌ بهمن‌بیگی نواده‌ی بهمن‌بیگی، فرزند محمودخان از ایل قشقایی فارس در سال ١٢٩٩ش. به دنیا آمد. او دانش‌آموخته‌ی حقوق است. نخست در بانک ملی ایران و سپس در مؤسسه‌ی اصل چهار ترومن كار می‌كرد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام