عباس یمینی شریف

عباس یمینی شریف

عباسی یمینی شریف، در سال ۱۲۹۸ در تهران زاده شد. در سال ۱۳۱۷ وارد دانشسراي‌ مقدماتي تهران شد و در كتابخانه‌ی دانشسرا كتاب‌هايی به زبان‌هاي گوناگون براي كودكان دید و با خواندن آن‌ها به اين باور رسيد كه بايد آثار ويژه‌اي براي كودكان و نوجوانان به زبان ساده و روان نوشته ‌شود تا شوق كودكان را بر‌انگيزد و به نيازهاي رواني و عاطفي آنها پاسخ ‌دهد. بنابراين، تصميم گرفت كتاب‌هاي كودكان را از زبان‌های ديگر به زبان فارسي برگرداند و خود نیز به طور ویژه سرودن شعر كودكان را برگزيد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام