کودکان و جدایی

چگونه ترس کودکان از مدرسه را کاهش دهيم؟!

«نفسم داشت بند می آمد، پاهايم رمقی برای حرکت نداشت، دستانم می لرزيد، گلويم خشک شده بود، دوست داشتم به خانه بازگردم، اشک هايی که در چشمانم حلقه زده بود، جلوی ديدم را گرفته بود. سرجايم ميخ کوب شده بودم که نفر پشت سری هلم داد و گفت: برو! ترس نداره که ...!»

 

نوشته : editor4 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
کودک طلاق را رها نکنید

خانواده به عنوان نهادی موثر و مهم در زندگی باید به اعضای خود احساس امنیت و آرامش بدهد و اگر به این نهاد بنیادی آسیب وارد شود نه تنها زن و مرد متاثر می‌شوند بلکه فرزندان به خصوص کودکان به شدت آسیب‌پذیر می‌شوند. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام