تشویق فرزندان

الفبای تشویق و تنبیه فرزندان

پدیده تربیت موضوع مهمی است که والدین باید از زمان تولد فرزند آن را مدنظر قرار دهند. به این معنا که نوزادان در روزهای نخست تولدشان ساعات زیادی را در خواب سپری می‌کنند، اما والدین بایستی از همان ساعات اندکی که نوزاد در بیداری به سر می‌برد، با برنامه ریزی‌های دقیق و حساب شده او را با نظم آشنا کنند. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام