کودکان و مهد کودک

جایگاه آموزشی و تربیتی مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی

آموزش‌ها و فعالیت‌های یادگیری در دوره پیش از دبستان و مهد کودک، اغلب فرآیند محور هستند و بر نتیجه تاکید ندارند، به عبارتی در آموزش به این مسئله نباید بیش از حد توجه شود که آیا بچه تمام شعر را حفظ کرده است یا نه، همین که در فرآیند یادگیری مشارکت می‌کند و بخشی از یک سوره قرآن یا شعر را می‌خواند، یا در یک فعالیت یا بازی دسته جمعی شرکت می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه قبل از اینکه فعالیت‌های فردی مهم باشد، فعالیت‌های جمعی در وهله اول قرار دارد. اجتماعی کردن کودکان یکی از اهداف بسیار مهم دوره پیش دبستانی است. به عقیده صاحبنظران فعالیت‌های دوره پیش دبستانی باید بیشتر رویکرد اجتماعی داشته باشند در نتیجه توقع انجام کارها توسط کودک به تنهایی، انتظار نامعقولی از اوست.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /
شادابی را با رعایت نکات بهداشتی در مهدهای کودک حفظ کنیم

شاید شما هم با مشکل بیمار شدن مداوم کودکان در برخی مهدهای کودک مواجه شده‌اید. این در حالی است که رعایت چند نکته بهداشتی ساده، می‌تواند سلامتی بچه‌ها را در مهدکودک تامین کند. به رعایت این موارد در مهدکودک فرزندتان توجه کنید. در صورت رعایت نشدن این نکات از سوی مربیان، موضوع را به آنان گوشزد کنید. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
مهد کودک بـرای بچـه یک حُسن است

مادر حنانه کارمند است. از یک سالگی تا الان که پنج ساله است، هر روز صبح او را در خواب و پتو پیچ تحویل مهد می‌دهد. مادرش می‌گوید: اگر بیدار باشد، نمی‌رود و آنقدر گریه و زاری می‌کند که دلم به حالش می‌سوزد. با خودم می‌گویم آخر این چه کاری بود که سرکار رفتم و بچه‌ام را آواره کردم. این وصف حال بسیاری از بچه‌ها و مادرهای شاغل است. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام