کودک و امنیت

خانه امن من

وقتی درباره امنیت کودک فکر می‌کنیم باید بر آنچه درون او و خانواده‌اش می‌گذرد توجه کنیم؛ چرا که حالت درونی او به شدت از روابطش با والدین، خواهر و برادر و دیگران تاثیر می‌پذیرد. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
صلح در خانواده را بیاموزیم!

صلح مقوله ای خارج از زندگی نیست. هر چه با زندگی سر و کار دارد. با صلح هم سر و کار دارد به طوری که نبود صلح یعنی نبود زندگی و بودن صلح یعنی امکان وجود زندگی. صلح رابطه ی مستقیمی با امنیت دارد. امنیت یعنی بودن در شرایطی که انسان بتواند آن را شناسایی کند و پیش بینی کند و با امور قطعی در آن روبرو باشد. امور قطعی مثل مقررات و قوانین معین و مناسب و قابل اجرا نه زور و فشار و تهدید. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام