روان‌شناسی کودک

روان‌شناسی کودک

معرفی کتاب روانشناسی کودک اثر ژان پیاژه و باربل اینهلدر اگر کودک به خودی خود دارای اهمیت زیادی است، باید این نکته را افزود که به همان میزان یا حتی بیش از آن که کودک جلوه‌ای از بزرگسالی باشد، بزرگسال جلوه کودکی است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام