نوشته‌های مرتبط با: مهارت های ذهنی و اجتماعی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مهارت های ذهنی و اجتماعی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

مهارت‌های ذهنی و اجتماعی در کودکان

مهارت‌های ذهنی و اجتماعی در کودک پیش دبستانی

در ایـن مقاله بعد از مقدمه کوتاهی دربـاره اهمیت پیش دبستانی و همچنین همکاری اولیا، ابتدا به ویژگی‌های ذهنی کودک پیش دبستانی (مهارت زبانی، درک مفاهیم، شباهت‌ها و تفاوت‌ها، و...) و نحوه پرورش آن (به فعالیت‌هایی مثل داستان نیمه تمام، تقویت مهارت‌های عددی، مفاهیم زمانی و...) اشاره شده است.

عضویت در کانال تلگرام