نوشته‌های مرتبط با: فراموشی در کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فراموشی در کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

‍چه کنم تا فرزندم وسایلش را گم  یا فراموش نکند؟

‍چه کنم تا فرزندم وسایلش را گم یا فراموش نکند؟

این پیشامد که نهار خوردن را فراموش کنیم و یا چترمان را گم کنیم، امری طبیعی است که بعضی از ما به آن عادت نیز کرده‌ایم. کودکان به‌ویژه مستعدِ فراموشی یا گم کردن هستند که گرچه یک رخداد طبیعی است، اما درعین‌حال، کلافه کننده، وقت‌گیر و گران نیز هست.

عضویت در کانال تلگرام