نوشته‌های مرتبط با: سهراب سپهری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «سهراب سپهری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

درس‌هایی از مدرسه طبیعت

در سالروز پرکشیدن سهراب، این شاعر- نقاش نازک خیال، بخوانیم خاطرات او را از مدرسه.

درس‌هایی از مدرسه طبیعت

عضویت در کانال تلگرام