نوشته‌های مرتبط با: رویکرد رجیو امیلیا

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «رویکرد رجیو امیلیا» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

کاربرد رویکرد رجیو امیلیا در آموزش پیش دبستان

کتاب «کاربرد رویکرد رجیو امیلیا در آموزش پیش دبستانی» از مجموعه کتاب های «رویکردها و نگرش ها در آموزش و پرورش پیشرو» برای ترویج اندیشه‌های برتر تعلیم و تربیت و با هدف همیاری در دانش‌افزایی و نگرش‌سازی برای کارشناسان، آموزگاران و مربیان منتشر شده است.

کاربرد رویکرد رجیو امیلیا در آموزش پیش دبستان

مبانی نظری و روانشناختی الگوی رجیو امیلیا

مالاگازی معتقد است مهم‌ترین اصل در انتخاب روش تعلیم و تربیت این است که نباید اسیر امور قطعی و مسلم بود. برنامه درسی رویکرد رجیو، برنامه در حال تکوین و پیش رونده است. در مراکز رجیو برنامه ریزی تحصیلی واحدهای مشخص و از پیش تعیین شده وجود ندارد و به جای آن برنامعه ای قابل انعطاف و متناسب با علایق و نظرات کودکان استفاده می‌شود. برنامه ای در قالب پروژه‌ها که به تدریج شکل می‌گیرد و کامل می‌شود.

مبانی نظری و روانشناختی الگوی رجیو امیلیا

عضویت در کانال تلگرام