نوشته‌های مرتبط با: جامعه شناسی کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «جامعه شناسی کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

سرانجام کودک کیست؟

سرانجام کودک کیست؟

هنگامی که از من خواسته شد یک مقدمه ۱۰ دقیقه‌ای برای این موضوع بنویسم، اولین چیزی که به ذهنم آمد این بود که: چرا ما باید چنین سوالی را مطرح کنیم؟ آیا ما نمی‌دانیم که کودک کیست؟

عضویت در کانال تلگرام