تدریس چندپایه

آموزش تربیت بدنی در کلاس های چندپایه

در این مقاله ابتدا تدریس چندپایه تعریف شـده است. سـپس مفاهیم کلاس‌های چندپایه و چگونگی تدریس درس تربیت بدنی در این کلاس‌ها مرور شده و در پایان نیز برای بهبود کیفیت این درس در کلاس های چندپایه پیشنهادهایی ارائه شده است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام