نوشته‌های مرتبط با: تدرس

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تدرس» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

مدارس چه‌ دروس مهمی را به کودکان‌‌تان آموزش نمی‌دهند

مدارس چه‌ دروس مهمی را به کودکان‌‌تان آموزش نمی‌دهند

۱- چگونه فکر کنیم.
۲- هنگام شکست خوردن چگونه برخورد کنیم.
۳- چگونه زمان را مدیریت کنیم.

عضویت در کانال تلگرام