نوشته‌های مرتبط با: آموختن زبان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آموختن زبان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان است، بخش دوم

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان است، بخش دوم

آموزش و پرورش کشورهای غربی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۰ – ۱۹۶۰ تحولی اساسی کرد. این سال‌ها به سال‌های «نگاه تازه به درک و فهم» مشهور شده است. دو محقق به نام‌های گودمن و آدمز نظرات ارزشمندی در این باره ارائه داده‌اند. 

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان است

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان است، بخش نخست

تشخیص آواها شرط اول آموختن زبان یعنی خواندن و نوشتن است

هدف من ازنوشتن این سلسله مقالات، آشنا کردن خواننده با تحولات روزافزون آموزشی کشورهای غربی و تحقیقات ارائه‌شده در زمینه‌ی مشکلات آموزشی است.

عضویت در کانال تلگرام