فلسفه برای کودک

مقاله ها و جستارها

«فلسفه برای کودکان» و کنترل پرخاشگری «فلسفه برای کودکان» و کنترل پرخاشگری
ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان (بخش پایانی) ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان (بخش پایانی)
ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان (بخش دوم) ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان (بخش دوم)
ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان (بخش نخست)
آموزش فلسفه به کودکان در موزه‌های تعاملی علم (بخش سوم و پایانی) آموزش فلسفه به کودکان در موزه‌های تعاملی علم (بخش سوم و پایانی)
آموزش فلسفه به کودکان در موزه‌های تعاملی علم (بخش دوم) آموزش فلسفه به کودکان در موزه‌های تعاملی علم (بخش دوم)
آموزش فلسفه به کودکان در موزه‌های تعاملی علم آموزش فلسفه به کودکان در موزه‌های تعاملی علم (بخش نخست)
دانش‌آموزان را با گفت‌وگوی فلسفی در امور تحصیلی یاری کنید دانش‌آموزان را با گفت‌وگوی فلسفی در امور تحصیلی یاری کنید
آموزش تفکر با زبان کودکی
نگاهی به آموزش فلسفه برای کودکان در ایران و چالش‌های فراروی آن نگاهی به آموزش فلسفه برای کودکان در ایران و چالش‌های فراروی آن
بحث‌های فلسفی ریاضیات و خواندن و نوشتن را در دانش‌آموزان تقویت می‌کند بحث‌های فلسفی ریاضیات و خواندن و نوشتن را در دانش‌آموزان تقویت می‌کند
آموزش مهارت حل مسئله به کودکان آموزش مهارت حل مسئله به کودکان
بیست راه برای افزایش قدرت مغز یک کودک ۲۰ راه برای افزایش قدرت تفکر کودک شما
آموزش تفکر به کودکان آموزش تفکر به کودکان
پرسش‌های کودکان را جدی بگیریم پرسش‌های کودکان را جدی بگیریم
اگر چرخ ماشین‌ها مربع بودند! اگر چرخ ماشین‌ها مربع بودند!
شخم زدن با گاو بهتر است يا با تراكتور؟ شخم زدن با گاو بهتر است يا با تراكتور؟
پروژه «صفر» هاروارد برای چگونه اندیشیدن
ذهن کودکانه و درک مفاهیم فلسفی ذهن کودکانه و درک مفاهیم فلسفی
ضرورت آموزش فلسفه برای کودکان، جای خالی کودکان فیلسوف در مدارس کشور ضرورت آموزش فلسفه برای کودکان، جای خالی کودکان فیلسوف در مدارس کشور

عضویت در کانال تلگرام