مدرسه طبیعت سیار نجوای زمین (پارک پردیسان)

مدرسه طبیعت سیار نجوای زمین

نجوای زمین موسسه آموزشی است که با استفاده از روش‌های کاربردی علمی-فرهنگی و برای حل چالشهای پیشروی محیط زیست گام برمیدارد. در این موسسه تلاش می‌شود تا به کمک روش های نوین آموزشی کشف طبیعت و برقراری ارتباط با آن به زندگی انسانها بازگردانده شود.

موسسه نجوای زمین با همکاری برخی موسسات، فعالان و علاقه‌مندان محیط زیست، از ابتدای مهر ماه پروژه مدرسه طبیعت سیار را در پارک پردیسان تهران راه اندازی کردند.

این برنامه هر هفته دوشنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۷ و برای گروه سنی ۴ تا ۱۲ سال اجرا می‌شود.

شماره تماس: ۸۸۵۳۲۸۶۶
نشانی موسسه : تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پلاک ۴، واحد ۲
نشانی سایت مدرسه طبیعت سیار نجوای زمین 

راهنما