مدرسه طبیعت کَند و کاو (اصفهان)

مدرسه طبیعت کَند و کاو (اصفهان)

معرفی:

مدرسه طبیعت کندوکاو از مهر ۹۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. فضای مدرسه طبیعت کندوکاو بخشی از مزرعه دانشگاه صنعتی اصفهان است.

برنامه کلی مزرعه طبق قوانین مدرسه طبیعت و اصول کتاب کودک و طبیعت به شرح زیر است:

  • علوفه دادن به گاوها و مشاهده آنها و...
  • بازی آزادانه در کاه
  • شیر دوشیدن از گاو و گوسفند
  • تماس با حیوانات لمس آنها لمس حشرات، پیدا کردن وجمع آوری حشرات مزرعه (ریختن ترس بچه‌ها از حشرات)
  • چیدن میوه از درخت، تجربه تفاوت گیاهان و درختها و میوه‌هایشان. بازی با میوه‌ها خوشه چینی. تهیه آرد از گندم و…
  • درست کردن آتش و پختن چیزی درون یا روی آتش
  • بازی‌های خود انگیخته به هر روشی که دوست دارند…یله و رها

 

شماره تماس:۹۱۳۱۱۹۷۶۱۳

نشانی: قبل از پلیس راه فولاد شهر به سمت جاده نجف آباد، سمت راست مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان

آدرس کانال تلگرام مدرسه طبیعت کندوکاو

راهنما

عضویت در کانال تلگرام