مدرسه طبيعت گلستان (بوم کلبه ترکمن)

مدرسه طبيعت گلستان (بوم کلبه ترکمن)

فرآهم آوردن زمينه آشنايى با طبيعت و آموزش هاى زيست محيطى براى كودكان شهرها و ساكنين حاشيه پارک هاى ملى يكى از اهداف اصلى ماست.

امروزه تجربه ی زندگی در طبیعت بکر در زمره ی آموزش های مستمر کودکان در همه ی جوامع به سامان است . ما بر آنيم كه براى برقراى مجدد اين رابطه، امكان تجربه طبيعت را براى كودكان، در مجموعه يى به نام "مدرسه طبيعت گلستان " در كنار پارک ملى گلستان فرآهم آوريم.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام