مدرسه طبيعت گلستان (بوم کلبه ترکمن)

مدرسه طبيعت گلستان (بوم کلبه ترکمن)

فرآهم آوردن زمينه آشنايى با طبيعت و آموزش هاى زيست محيطى براى كودكان شهرها و ساكنين حاشيه پارک هاى ملى يكى از اهداف اصلى ماست.

امروزه تجربه ی زندگی در طبیعت بکر در زمرهی آموزشهای مستمر کودکان در همهی جوامع به سامان است. ما برآنيم كه براى برقراى مجدد اين رابطه، امكان تجربه طبيعت را براى كودكان، در مجموعه‌اى به نام «مدرسه طبيعت گلستان » در كنار پارک ملى گلستان فرآهم آوريم.

طبیعت یکی از مهمترین زمینه هایی است که کودک در طی سال‌های حساس و تاثیرگذار رشد خود با آن سروکار دارد. شاید گزافه نباشد اگر بگويیم که تجربه ی مستقیم و غیرمستقیم طبیعت یکی از تاثیرگذارترین عناصر رشد فیزیکی، عاطفی، ادراکی و حتی اخلاقی انسان، بخصوص در دوران کودکی، بوده و احتمالاً در آینده نیز چنین خواهد بود. به رغم چنین امکانی، آگاهی علمی ما از تاثیر و اهمیت طبیعت در طی مراحل مختلف کودکی به طرز چشمگیری پراکنده و ضعیف است.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام