مدرسه طبیعت داربانان آتی (فشم)

مدرسه طبیعت داربانان آتی (فشم)

مدرسه طبیعت داربانان آتی از ابتدای شهریور ۹۵ در روستای خوش آب و هوای گرمابدر نزدیک فشم کار خود را آغاز نموده و با بهرمندی از طبیعت بکر و زیبایی که در اختیار دارد قصد دارد کودکان را هرچه بیشتر با محیط پیرامون آشنا ساخته و با ایجاد فضایی برای لمس عناصر موجود در طبیعت موجبات پرورش روح و جسم کودکان را فراهم آورد. امید است رابطه ای که بین کودکان و موجودات طبیعت به وجود می آید دلیلی باشد برای حفظ و صیانت از محیط زیست و خصوصا درختان سرزمین عزیزمان در آینده دور و نزدیک.

نام مدیر: آرش کرمانشاهی

new nike air max 2019

راهنما

عضویت در کانال تلگرام