پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی

پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی
درباره کتاب
ناشر: 

این کتاب برای کسانی که به تاریخ تعلیم و تربیت و نظریه پردازان آموزش و پرورش علاقه مندند کتابی مرجع است. مولف به اختصار شرح حال نویسندگان هر فصل را مرور می کند. نویسنده هر فصل، مقدمه ای از زندگی و اندیشه های یکی از اندیشمندان معاصر تعلیم و تربیت را به دست می دهد که می تواند به خوانندگان غلاقه مند را به بررسی عمیق تر و مفصل تر رهنمون گردد. 

كتاب حاضر جلد دوم مجموعة دو جلدي انديشمندان تعليم و تربيت (Thinkers on Education) است كه پالمر (Palmer, 2007) آن را تدوين كرده است.
جلد اول كتاب، تحت عنوان پنجاه‌ انديشمند عمدة تعليم و تربيت(Fifty Major Thinkers on Education) به مربيان قديمي تعليم و تربيت اختصاص يافته كه اين مربيان عمدتاً در مراكز دانشگاهي شناخته شده‌اند و كتابهايي دربارة آنها منتشر شده است. ولي انديشمندان معرفي‌شده در جلد دوم كه معاصران تعليم و تربيت هستند، چندان در مراكز علمي و دانشگاهي شناخته‌شده نيستند. بنابراين گروه پژوهشي علوم تربيتي سازمان سمت تصميم گرفت فقط جلد دوم، با عنوان پنجاه انديشمند معاصر تعليم و تربيت (Fifty Modern Thinkers on Education) ترجمه شود.

عضویت در کانال تلگرام