در این کارگاه با تفاوت‌های متن ادبی و غیر ادبی، ادبیات کودک و ویژگی‌ها و کارکردهای آن و چند گونه از ادبیات کودک و نوجوان به شیوه تعاملی آشنا می‌شوید، عناصر داستان را می‌شناسید.