در این کارگاه با ویژگی‌های کتاب باکیفیت آشنا می‌شوید و هم‌چنین می‌آموزید چگونه فعالیت‌های پیش از بلندخوانی، هنگام بلندخوانی و پس از بلندخوانی را انجام دهید.