در این کارگاه با تفاوت‌های متن ادبی و غیر ادبی، ادبیات کودک و ویژگی‌ها و کارکردهای آن و چند گونه از ادبیات کودک و نوجوان به شیوه تعاملی آشنا می‌شوید، عناصر داستان را می‌شناسید.

در این کارگاه با ویژگی‌های کتاب باکیفیت آشنا می‌شوید و هم‌چنین می‌آموزید چگونه فعالیت‌های پیش از بلندخوانی، هنگام بلندخوانی و پس از بلندخوانی را انجام دهید.

در این کارگاه علاوه بر آشنایی با اهمیت نمایش و تاثیرات و کارکردهای آن در آموزش کودکان، با برخی از تکنیک‌های ساده‌ی نمایشی به صورت گام به‌گام و کاربردی آشنا می‌شوند.