نوشته‌های مرتبط با: برژیت لابه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «برژیت لابه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

چگونه دنیا را متحد کنیم؟

چگونه دنیا را متحد کنیم؟

«جانم به لب رسیداز بینی زشتم، از جوش های صورتم، از موهای کم پشتم، از عینکم، از دندان های کچ و کوله ام، از تمام صورتم! حس می کنم زشتم...
واقعاً عادلانه نیست، وقتی موقع مدرسه است، اصلاً مریض نمی شوم، اما درست موقع  تعطیلی ها مریضم.
تیم یوونتوس ایتالیا در مقابل تیم لیورپول انگلیس: ۳۹ کشته و ۶۰۰ زخمی؟ چه جنگی در کار بوده است؟ ما در کتابهای تاریخ چنین جنگی را نخوانده بودیم!
پوفیز فایز مایدر، سیل فویز پلایت؟
هی تو چه می خواهی؟ من یک کلمه از حرف هایت را هم نمی فهمم!

 دنیایی را تصور کن که... فلسفه به زبان ساده

دنیایی را تصور کن که... فلسفه به زبان ساده

مقصود از «توهم» فعل یا حالت کسی است که به حکم انگیزشی ناآگاهانه، و برای اجتناب از رویارویی با واقعیت‌های دردانگیز، به آنچه خوش دارد واقعیت داشته باشد، واقعیت نسبت می‌دهد.

عضویت در کانال تلگرام