نوشته‌های مرتبط با: علینقی خرازی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «علینقی خرازی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی تربیتی اثر جان ای. گلاور, راجر اچ. برونینگ,

محور اصلی كتاب روانشناسی تربیتی تأثیر معناداری در یادگیری است. زیرا بهترین و پایدارترین یادگیری زمانی به دست می‌آید كه روشها و مواد آموزشی بر اساس معلومات فعلی دانش‌آموز تدوین شود.هر فصل كتاب بر این مقدمه استوار است و با این هدف نوشته شده است كه نشان دهد معلمان چگونه می‌توانند از مهارتهای مختلف روان‌شناسی تربیتی برای عرضة آموزش معنادار به شاگردان استفاده كنند.

عضویت در کانال تلگرام