نوشته‌های مرتبط با: دکتر عبدالعظیم کریمی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دکتر عبدالعظیم کریمی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

تربیت در طبیعت

تربیت در طبیعت

كتاب “تربيت در طبيعت“ با نگاهی طبيعی, سيال و دست نخورده به “طبيعت“ (Nature) و “تربيت“ (Nurture) , در پی آن است كه “تربيت“ را از مدار سنگين و زُمخت ديدگاه‌های“صنعتی“ و روش‌های “تصنّعی آزاد سازد. 

الگوهای نمادین و غیر کلامی در تعلیم و تربیت نامرئی

الگوهای نمادین و غیر کلامی در تعلیم و تربیت نامرئی

در بخش نخست کتاب، کلیاتی درباره‌ی گسترش و عمق نماد و زبان نمادین در عرصه‌ی تاریخ و فرهنگ بشریت مطرح شده است. از این رو ابتدا از پیشینه و قدمت کاربست الگوهای نمادین در فرهنگ دیرینه‌ی تاریخ سخن به میان آمده است.

نظم پریشان

نظم پریشان

کتاب‌ نظم‌ پریشان‌، مجموعه‌ایست‌ جمع‌ناپذیر با نظمی پریشان‌ و منطقی آشفته‌ ـ به‌ عمد ـ برای مخاطبان‌ نواندیش‌ و عادت‌ناپذیر؛ مخاطبانی که‌ از تن‌ دادن‌ به‌ یکنواختی، یک‌ سونگری و یکسان‌ اندیشی خودداری کرده‌، نگاهی توحید یافته‌ به‌ کثرت‌ تضادها و تناقض‌های زندگی دارند و تعلیم‌ و تربیت‌ خلاق‌ و فعال

عضویت در کانال تلگرام