نوشته‌های مرتبط با: ژان پیاژه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ژان پیاژه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

روان‌شناسی کودک

کتاب روانشناسی کودک

معرفی کتاب روانشناسی کودک اثر ژان پیاژه و باربل اینهلدر اگر کودک به خودی خود دارای اهمیت زیادی است، باید این نکته را افزود که به همان میزان یا حتی بیش از آن که کودک جلوه‌ای از بزرگسالی باشد، بزرگسال جلوه کودکی است.

عضویت در کانال تلگرام