کودک با نیازهای ویژه به چه کودکی گفته می‌شود؟

"کودک با نیازهای ویژه" به چه کودکی گفته می‌شود؟

منظور از کودک با نیازهای ویژه کودکی است که در روند آموزش، به توجه، امکانات و یا تدابیر ویژه‌ای -علاوه بر آنچه برای همهٔ کودکان موجود است- نیاز دارد.

به عنوان مثال کودکانی با تفاوت‌های نابینایی، ناشنوایی،‌ بیش فعالی، اوتیسم، سندرم داون و … به دلیل توجه ویژه‌ای که در آموزششان لازم است، جزء "کودکان با نیازهای ویژه" محسوب می‌شوند. این توجه ویژه برای هر کدام از این کودکان متفاوت تعریف می‌شود.

در آموزش یک کودک ناشنوا ممکن است به برخی تجهیزات و وسایل نیاز باشد، برای یک کودک بیش فعال باید فعالیت‌های آموزشی جداگانه‌ای در نظر گرفته شود، و یک کودک مبتلا به اوتیسم ممکن است به حضور یک دستیار معلمِ آگاه به روحیات و شرایط یک کودک اوتیستیک نیاز داشته باشد.

آنچه مهم است باور به ارزشمندی این کودکان-مثل همهٔ کودکان دیگر-و اهمیت حضورشان در جامعه کنار دیگران و احترام به تفاوت‌های آن‌ها-مثل همهٔ تفاوت‌های انسانی دیگر-است.

نویسنده: نیلوفر اثباتی

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام