کرم چوبی بیست عددی

کرم چوبی بیست عددی

این پازل رنگی از ۲۰ تکه درست شده است.

کودکان با این پازل توالی و ترتیب شمارها را می آموزند.

این پازل برای کودکان ۳ تا ۶ سال مناسب است.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام