پرورش خلاقیت به کمک بازی های وانمودی

پرورش خلاقیت به کمک بازی های وانمودی
درباره کتاب

مسئولان آموزشی بیشتر نگران کمبود معلمان علوم و ریاضی اند، اما کسی نگران نیاز به پرورش تخیل و رؤیا نیست. «کارل گروس» معتقد است «وظیفه کودک، بازی کردن است.» نویسنده و همکارانش، ضمن تحقیقات گسترده در مورد بازی ها و فعالیتهای تخیلی کودکان، مجموعه‌ای از فعالیتها و بازی هایی را برای رشد تخیل کودکان پیش از دبستان و لذت بردن بیشتر آنان از بازی طراحی کرده اند که مراحل آن در این کتاب آمده است.

کتاب حاضر از ده فصل تشکیل شده است که بعضی از آنها از این قرارند: فواید وانمود سازی برای کودکان و بزرگسالان، حرکت و وانمود سازی، زندگی و بازی با حواس، تغییرات جادویی، شعر، ترانه و داستان؛ راهی برای ابراز خلاقیت، محیطهایی برای بازی وانمودی مثل کنج خانه و بازیهای خاص برای زمانهای معین و ...

عضویت در کانال تلگرام