پرسش‌های رایج درباره آواورزی با سی‌بی‌لک

پرسش‌های رایج درباره آواورزی با سی‌بی‌لک

آواورزی به چه معنا و کاربرد آن چیست؟

آواورزی روی ورزیدن یا ورزش آواها با کودکان خردسال کار می‌کند و در رشد زبانی کودکان در سن  دو تا شش سالگی بسیار کارساز است. در این دوره  است که پرورش توانایی شنیداری کودک می‌تواند در رشد زبانی او بسیار تاثیرگذار باشد. به طور کلی در ایران و کشورهایی مانند ما، آموزش زبان را مترادف با آموزش خواندن و نوشتن می‌گیرند که این یک برداشت نادرست و کهنه از آموزش زبان است. چون این آموزش (آواورزی) با روند رشد کودک هم‌راستا است به تفکیک و شناخت آواها و تیز شدن گوش کودک برای شنیدن گونه‌های آواها کمک‌های شایان می‌کند.

 آواورزی

آواورزی مناسب کدام گروه از کودکان و چه سنی است؟

آواورزی هم برای کودکان با توانایی معمولی و هم کودکان با نیازهای ویژه مناسب است. گروه سنی آواورزی هم از دو تا سه ساله تا پنج و شش ساله امتداد دارد. در این باره لازم به ذکر است که تفکیک روشنی برای سن کودک وجود ندارد. ممکن است یک کودک که در فضای خالی از کنش و واکنش پرورش پیدا کرده است در سن بالاتر هم به این گونه از آموزش نیاز داشته باشد. اما در مورد کودکان با نیازهای ویژه که طیف گسترده‌ای از کودکان درخودمانده تا کودکان با آسیب‌های مغزی و کودکان کم‌توان ذهنی هستند، آواورزی بسته به مورد کاربرد دارد.

آیا نمونهٔ دیگری از این بسته آموزشی در ایران و به زبان فارسی وجود دارد؟

باید گفت که وضعیت آموزش زبان به کودکان پیش‌دبستان در ایران بسیار آَشفته است و وضعیت نابسامانی دارد. متولی آن شناخته شده نیست. از یک سو سازمان‌های دولتی مانند آموزش و پرورش و بهزیستی به تولید محتوا می‌پردازند و از سوی دیگر ناشران بخش خصوصی. اما آن چه سازمان‌های دولتی تولید می‌کنند، نوآورانه نیست و آن چه نهادهای خصوصی به تولید آن می‌پردازند بیش‌تر بازارمحور یا تجارتی است. به طور کلی آموزش پیش‌دبستان در ایران یکی از ناگوارترین وضعیت‌ها را در میان کشورهای جهان دارد.

در این میان، هنوز هستند گروه‌هایی که فکر می‌کنند کودک پیش‌دبستان نیاز به آموزش زبان ندارد. این گروه با تحول آموزش زبانی در جهان معاصر آشنایی ندارند. گروهی دیگر فکر می‌کنند می‌توان هر محتوای نامناسب یا کهنه‌ای را برای آموزش زبان به کودکان پیش‌دبستان به کار برد. باید گفت تا پیش از انتشار بستهٔ آواورزی، هیچ بسته یا کتابی که بتواند به شیوه‌ای علمی و کارآمد کار آموزش آواها را به کودکان پیش‌دبستان برعهده بگیرد، وجود نداشت. این نخستین تجربه علمی و پژوهشی در این زمینه است.

این بسته چه ویژگی‌هایی دارد؟

آواورزی در چارچوب آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان که رویکردی نو در ایران است، تهیه شده است. این رویکرد از بالا به کودک نگاه نمی‌کند. در این رویکرد اصل آموزش برپایه نیازهای کودکان که بازی و شادی و شکوفایی رشد است، شکل گرفته است. بنابراین فرآورده‌های موجود در این چارچوب همگی با داستان و ترانه همراه هستند و کودکان به اشتیاق به سوی آن‌ها می‌روند.

آیا آموزش این بسته به کودکان خردسال در روند آموزشی آن‌ها در هنگام دبستان تأثیر منفی نمی‌گذارد؟

آواورزری به خردسالان کمک می‌کند که گام‌های خواندن و نوشتن را که خوب شنیدن و خوب سخن گفتن است بهتر فرابگیرند. بنابراین خردسالانی که با این بسته‌ها آموزش می‌بیند درهنگام دبستان از جنبه شنیداری و سخن گفتن با کودکانی که روی آن‌ها کار آواورزی نشده است در دو سطح متفاوت قرار می‌گیرند. کودکانی که کار آواورزی انجام داده‌اند، در سخن گفتن و خواندن و نوشتن رشد بالاتری خواهند داشت.

چرا در آواورزی ویژگی‌های سخن یا زبان گفتاری مانند زیر و بمی، کشش، ریتم و غیره آموزش داده می‌شود؟

بنیاد سخن بر شناخت آوا و نوا است. آواها همان سخنی است که ما برزبان می‌رانیم و نواها شکل و ویژگی سخن ماست. آوای بدون نوا، سخن گفتن ماشینی یا طوطی وار است. هنگامی که ما شعر می‌خوانیم نوای سخن ما شاعرانه است و هنگامی که دربارهٔ چیزی خبر می‌دهیم نوای سخن ما خبری است. کودکان این چیزها را در زبان مادری فرامی گیرند. اما برای درک ژرف‌تر آواها و نواها نیاز است که آن‌ها به گونه‌ای روش‌مند کار آواورزی را انجام دهند تا بر سرشت آواها و نواهای زبان فارسی آشنا شوند. در این مورد در آواورزی بنیادهای آواها و نواها آموزش داده می‌شود

آیا آواورزی تنها مختص زبان است یا برای آموزش بنیادهای موسیقی به خردسالان سودمند است؟

بنیادهای آموزش زبان و موسیقی بر خوب شنیدن استوار است. به گفته‌ای برای این‌که کودک موسیقی‌دان خلاقی شود، باید یک گوش بزرگ داشته باشد. یعنی همه وجودش گوش باشد. بنابراین در آواورزی خردسالان با شناخت ریتم‌ها و نواها که هم در زبان و هم در موسیقی مشترک هستند، بنیادهای آموزش موسیقی را نیز فرا می‌گیرند.

برای آموزش آواورزی آیا به مربی نیاز است یا می‌شود آن را در خانه نیز با کودکان کار کرد؟

همهٔ آثاری که در چارچوب آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان منتشر می‌شوند، به دوگونهٔ آموزش در خانه و آموزش در آموزشگاه طراحی شده‌اند. راه‌نماهای مفصل در این بسته‌ها گام به گام خانواده یا مربی را برای آموزش اصولی و کاربرد آن در خانه یا آموزشگاه راه‌نمایی می‌کنند.

آیا در خانواده‌های تک فرزند ضرورت کار با آواورزی بیش‌تر است؟

بله. چون کودکان در گفت‌وگو با هم زبان خود را رشد می‌دهند، هنگامی که در خانواده‌های تک فرزند به‌سر می‌برند محیط رشد زبانی آن‌ها کم بار می‌شود. در این حالت والدین می‌کوشند با تشویق کودک به دیدن تلویزیون یا فیلم برای او فضای بهتری از نظر شنوایی فراهم کنند. اما این‌ها هیچ کدام جای آموزش دهان به دهان را نمی‌گیرد.

آیا تماشای زیاد تلویزیون و فیلم شنوایی کودک را تقویت نمی‌کند؟

تلویزیزیون و فیلم فضای تعاملی یا درکنشی ندارند. یک سویه هستند و کودکی که در برابر آن‌ها نشسته و تماشا می‌کند نقش کنش پذیر دارد. افزون براین آواها و نواها به صورت طبیعی از این افزارهای الکترونیک پخش نمی‌شود و کودکان نمی‌توانند به درستی آواها و نواها را بیاموزند. بنابراین نیاز است که کودکان آواها و نواها را در بستر طبیعی بیاموزند.

معرفی بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک

خرید بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک

راهنما

عضویت در کانال تلگرام