مکعب تقسیم فروبل

مکعب تقسیم فروبل

در هدیه سوم در واقع همان مکعب هدیه  دوم فروبل که ۵ سانتی متر بود به ۸ عدد مکعب ۲.۵ سانتی متری تبدیل می ‌شود.

فروبل درباره مکعب های تقسیم چنین می گوید: با این وسیله خردسالان قادر به درک شکل های سخت راست گوشه می شوند و او تعداد مکعب ها را ۸ تا منظور کرد تا کودکان به راحتی شکل های مختلفی بسازند

راهنما

عضویت در کانال تلگرام