مدرسه طبیعت کیکم (کرمانشاه)

مدرسه طبیعت کیکم (کرمانشاه)

مدرسه طبیعت کیکم اولین مدرسه طبیعت در غرب کشور و سومین مدرسه در کل کشور است. مدرسه طبیعت کیکم جایی برای بازی‌های سرخوشانه درطبیعت است که منجر به رشد استعدادها، خلاقیت، دست ورزی، رویا پردازی و سلامت فکری و جسمی کودکان است که کارگاه‌هایی برای یادگیری و تجربه بدون آموزش مستقیم برای کودکان انجام می‌گردد.

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام