مدرسه طبیعت کیکم (کرمانشاه)

مدرسه طبیعت کیکم (کرمانشاه)

مدرسه طبیعت کیکم جایی برای بازی‌های سرخوشانه درطبیعت است که منجر به رشد استعدادها، خلاقیت، دست ورزی، رویا پردازی و سلامت فکری و جسمی کودکان است که کارگاه‌هایی برای یادگیری و تجربه بدون آموزش مستقیم برای کودکان انجام می‌گردد.

نشانی: کرمانشاه، سراب قنبر، بعداز پل روگذر، زیرگذر(از زیر گذر حرکت کنید.)، دویست متر جلوتر جاده فرعی آسفالت سمت راست(جاده شهرداری)، صد متر جلوتر، سمت راست، مدرسه طبیعت کیکم.

شماره تماس: ۹۱۸۱۳۰۵۰۹۴ و ۹۱۸۳۸۸۱۷۴۴

ارتباط با ادمین کانال: keekom_admin@

نشانی کانال تلگرام: keekomnatureschool@

نشانی اینستاگرام: Keekom_nature_school

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام