مدرسه طبیعت کاوشگر (شهرکرد)

مدرسه طبیعت کاوشگر (شهرکرد)

مدرسه طبیعت کاوشگر از ۲۶ دی ماه ۹۵ شروع به کار آزمایشی خود را در غالب یک اردو به ضلع شرقی پارک‌ ملت آغاز کرد. سالهاست بشر به دنبال بهترین راه برای رشد خلاقیت کودک انسان، مسیرهای متعددی را میآزماید. متاسفانه بشر در این مسیر پر پیچ و خم راه خود را گم کرد و همسو با ظهور عصر صنعت، کودکان را صنعتی وار آموزش داد. تا همچون رباتی در جهان صنعتی، مسیر معینی را طی کند . تفکری نو، ریشه گرفته از گذشته‌ای ناب فرا رویمان قرار گرفت. آموزشی بر پایه ی تفاوت انسان با سایر موجودات ،یعنی اختیار.

cheap nike air max 90

راهنما

عضویت در کانال تلگرام