مدرسه طبیعت پرسه (قزوین)

مدرسه طبیعت پرسه (قزوین)

برنامه های مدرسه طبیعت پرسه:
●کارگاه نجاری
●ماسه بازی
●شن بازی
●در صورت تمایل به انجام بازیهای گروهی( طناب کشی، هفت سنگ،وسطی و...)
●پخت سیب زمینی زیر آتش توسط کودکان
●پخت دونات
●پذیرایی (میوه)
●عبور از اِسلَک لاین(بازیهای تعادلی)
وسایر امکانات موجود در مدرسه.

 

new nike air max 2019

راهنما

عضویت در کانال تلگرام