مدرسه طبیعت پردیسان (تهران)

مدرسه طبیعت پردیسان (تهران)

مدرسه طبیعت پردیسان درحالی افتتاح شد که کودکان ۴ تا ۱۲ سال در این مدرسه پذیرش می‌شوند. این مدرسه سه قانون دارد که کودکان نباید به خود، به دیگران و به حیوانات آسیب بزنند.

وهابزاده میگوید: تسهیلگران از کودکان در برابر خطرات و آسیب های جدی مراقبت می کنند. از نظر من زمین خوردن کودکان اتفاق خاصی نیست و تنها باید از آنها در برابر خطرات جدی محافظت کرد. پدر و مادرها در مدارس طبیعت نمی توانند وارد محدوده بازی کودکان شوند چون کودکان باید در فضای خودانگیختگی فرصت یادگیری داشته باشند. مدرسه طبیعت بر اساس باید و نباید و بکن و نکن شکل نمی گیرد بلکه کودکان بازی می کنند و تسهیلگران بر آنها نظارت دارند.

نیلوفر صفائیان یکی از مدیران مدرسه با اشاره به اینکه هزینه ورودی مدرسه بسیار کم است، گفت: این مبلغ کمتر از هزینه مهدهای کودک سطح شهر است.

cheap nike air max 90

راهنما

عضویت در کانال تلگرام