مدرسه طبیعت سیار کوچار (تهران)

مدرسه طبیعت سیار کوچار (تهران)

از مدت‌ها پیش تحقیق، مطالعه و کار در حوزه‌ی کودک را آغاز کردیم و در قالب مدرسه‌ی سیار کوچار به فراهم آوردن فرصت‌های رشد کودکان می‌اندیشیم. در این راستا به برنامه‌های هفتگی، سفرهای ماهانه و ترویج مفهوم مدرسه‌‌ی طبیعت می‌پردازیم.

کوچار در حال حاضر به اجرای برنامه‌های مدرسه طبیعت به صورت سیار در تهران مشغول است.
راهنما

عضویت در کانال تلگرام