مدرسه طبیعت دانشگاه تبریز

مدرسه تابستانه طبیعت دانشگاه تبریز

 مدرسه تابستانه طبیعت دانشگاه تبریز (بازی سرخوشانه در طبیعت و یادگیری خلاقانه در بستر طبیعت آزاد و رها) در گوشه‌ای از باغ گیاهشناسی دانشگاه تبریز فعالیت خود را از تیر ماه تا شهریور ماه ۱۳۹۷ آغاز کرده است و ویژه فرزندان ۳ تا ۱۰ ساله اعضای هیات علمی است. بازی در طبیعت برای کودکان تجربه ناب لمس از نزدیک و ادراک از طریق پویایی در آن قابل دسترس است، غنی‌ترین بستر برای رشد شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی کودک، طبیعت به شمار می رود. «مدرسه تابستانه طبیعت» اتفاقی متفاوت از جنس زندگی پرطراوت، خلاقانه و شادمانه برای کودکان است، در این برهه از زمان که شاهد ترافیک، دود، شلوغی، زندگی آپارتمانی، کاهش روابط اجتماعی و... هستیم، اجرای چنین برنامه‌ های برای کودکان ضروری است. در این مدرسه فعالیت‌هایی همچون نجاری، بازی‌های تعادلی، بازی در مخفیگاه خانه درختی، آب بازی، خاک بازی، سفالگری، تعامل با حیوانات، رنگ‌آمیزی‌های متنوع، پختن نان، کاشت گیاهان، تعاملات فردی و گروهی در قالب بازی‌های خود کودکان برای پرورش رشد اجتماعی، عاطفی، شناختی و حرکتی در حال اجرا است. تجربه طبیعت به طور عمده با اتکا به حواس پنجگانه کودک، به صورت فردی، شکل نایافته و خود انگیخته و یا به صورت بازیهای فردی و جمعی با دوستان واقعی یا خیالی است که در طی آن کودک با اتکا به قدرت تخیل و گرایشهای ذاتی خویش نسبت به محیط پیرامون و بخصوصپدیده های پویای محیط مثل جانوران، گیاهان، جریان آب، باد و غیره همکنشی می‌کند.

شایان ذکر است مجریان اجرای این طرح اساتید رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز به همراه ۱۵ مربی (با عنوان تسهیلگر) کنار ۵۵ کودک برای تجربه ناب خودانگیختگی، مشغول فعالیت هستند.

cheap nike air max 90

راهنما

عضویت در کانال تلگرام