مدرسه طبیعت تاک (اراک)

مدرسه طبیعت تاک (اراک)

مدرسه طبیعت تاک ، اولین مدرسه طبیعت در استان مرکزی در فضایی طبیعی با وسعت ۴۰۰۰ متر جایی برای فرصت تعامل بی واسطه با عناصر طبیعت( یعنی لمس خاک،آب،ماسه،گیاه،حیوانات و...) را برای کودکان فراهم میکند. در این مدرسه کودکان با انجام فعالیت ها،بازی ها و هم چنین از طریق تقویت حواس پنج گانه خود رشدی همه جانبه خواهند داشت. بچه ها در مدرسه علاوه بر تعامل با طبیعت به طور مستقیم مهارت های جسمی،فکری و ارتباطی خود را رشد داده و باعث پرورش و تقویت آن می شوند.
مدرسه طبیعت تاک در قالب برگزاری کارگاه های موضوعی و آزاد، سفر های جستجو گرانه در طبیعت و... فعالیت می کند.

 

cheap nike free run 5.‎0

راهنما

عضویت در کانال تلگرام