مدرسه طبیعت باغچه مهر (کرج)

مدرسه طبیعت باغچه مهر (کرج)

مدرسه طبیعت باغچه مهر هم چون سایر مدارس طبیعت فضایی است که در آن امکان تجربه آزادانه و خود انگیختهٔ طبیعت برای کودک فراهم شده است. کودک در این فضا به کاوش‌های آزادانه و بازی سرخوشانه می‌پردازد، عناصر مختلف طبیعی موجود در محیط را دستکاری می‌کند و شکل می‌دهد، در تخیلاتش غرق می‌شود و به تخیلاتش در رابطه با اشیا و موجودات اطراف خویش جان می‌بخشد. کودکان ۳-۱۲ سال در مدرسه طبیعت تحت نظارت تسهیلگران به صورت فردی یا گروهی به بازی و فعالیت می‌پردازند.

این فضا شامل عناصر طبیعی مانند آب، خاک، چوب، سنگ و عناصر زنده شامل گیاهان و حیوانات و سازه‌هایی با چوب و طناب جهت تعامل و بازی کودکان می‌باشد.

باغچه مهر در تمام روزهای هفته در صورت هماهنگی قبلی والدین گرامی یا مسئولین محترم مهدها و مدارس آمادگی پذیرش کودکان عزیز را دارد.

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام