مدرسه طبیعت بابامسعود (کرمان)

مدرسه طبیعت بابامسعود (کرمان)

مدرسه‌ی طبیعت بابامسعود کرمان تکه ای از طبیعت خداست برای بازی کودکان احساس؛ نمونه‌ای کوچک از همان دشت‌هایی چه فراخ و کوه‌هایی چه بلند که برای کودکانمان مهیا ساخته ایم تا پی آن چیزی بگردند که سرشتشان بر آن بنا نهاده شده؛ پی نوری، ریگی، لبخندی؛ تجربه ی بازی های سرخوشانه‌ی کودکی با من است، کودک درونم همچنان سرشار از شادمانگی و رهاییِ کودکانه است هرچند که چهار دهه از تولدش می‌گذرد و این را مدیون شهر کوچکم بیدخت هستم که بازی های آزادانه‌ی من در طبیعت آن، بزرگی رویاهای مرا ساخت و اینک آن رویاهای به بار نشسته را در همین چهارگوشه‌ی طبیعت به فرزندان نسل بعدی ام نیز هدیه می‌کنم تا آن‌ها نیز دنیای فردایشان را آزادانه و به وسعت تخیل و رویاهای بی نهایتشان، بی نهایت بسازند.

با مدیریت: حامد مهدوی و نادره صبا

nike air max 1 sale

راهنما

عضویت در کانال تلگرام