مار چوبی الف‌بایی

مار چوبی الف‌بایی

این مار چوبی برای آموزش الف‌با مناسب است و از ۲۶ قطعه تشکیل شده است.

قطعه های این مار با رنگ های گوناگون درست شده است و یک طرف آن با حروف بزرگ نوشته شده و طرف دیگر با حروف کوچک.

برای ۳ تا ۶ سال مناسب است

راهنما

عضویت در کانال تلگرام