در آمدی بر جامعه شناسی آموزش و پرورش

در آمدی بر جامعه شناسی آموزش و پرورش
درباره کتاب

در این کتاب, مباحثی در حوزه جامعه‌شناسی تربیتی برای دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی و علوم تربیتی فراهم آمده است .کتاب متشکل از چهار فصل است . مباحث فصل نخست به مناسبات میان آموزش و پرورش و دگرگونی‌های اجتماعی نظیر : سیاست, افزایش جمعیت, رشد اقتصاد و بازار اختصاص دارد .در فصل دوم, عوامل جامعه‌پذیری و اجتماعی شدن, و نقش مدرسه در این باره, بررسی و ارزیابی می‌شود . در فصل‌های سوم و چهارم نیز دو مبحث 'هیات آموزشی 'و 'برابری اتفاقات تحصیلی و تحرک اجتماعی 'به تفصیل بررسی می‌گردد .

عضویت در کانال تلگرام